Entries by didem

T-Shirt Design Workshop

T-Shirt Design Workshop İDİL AKBOSTANCI • DİDEM DAYI Arabesk’in bir müzikten öte bir kültür olduğu İstanbul’da, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı dillerden gelenlerin hayata tutunma çabası, kendi gelenekleri ile yaşayan bir toplum ve bir duygu üretmiştir. “Kırsaldan kente, ancak özellikle İstanbul’a göç eden kalabalıkların, bu karşılaşmaları sonucu ortaya çıkan toplumsal/kültürel pratiklere verilen genel isim. Müzikten […]