T-Shirt Design Workshop

İDİL AKBOSTANCI • DİDEM DAYI

Arabesk’in bir müzikten öte bir kültür olduğu İstanbul’da, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı dillerden gelenlerin hayata tutunma çabası, kendi gelenekleri ile yaşayan bir toplum ve bir duygu üretmiştir.

“Kırsaldan kente, ancak özellikle İstanbul’a göç eden kalabalıkların, bu karşılaşmaları sonucu ortaya çıkan toplumsal/kültürel pratiklere verilen genel isim. Müzikten yeme-içme biçimlerine, giyimden toplu taşıma biçimlerine, mekan organizasyonundan siyaset biçimlerine dek hemen hemen her tür kültürel/toplumsal pratiği örten genel bir sıfata dönüşmeye başladığından bu yana giderek daha az kullanılan, çelişkili ve karmaşık bir hissiyatı genellikle küçümseyici bir biçimde ifade etmek üzere kullanılan bir kavram”* arabesk…

*Bülent Tanju, “Arabesk”, Pelin Derviş, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli, İstanbullaşmak, Olgular, Sorunsallar, Metaforlar, İstanbul, Garanti Galeri, 2009, s. 25

Arabesk bir altkültür olarak kendine ait kullanım nesneleri, estetiği, gündelik yaşamı, müziği ile tarif edilmektedir. Hayalkırıklığı, acizlik, isyan, eziklik, sevip kavuşamama, isteyip ulaşamama, kadercilik, dışlanma, horgörülme ve hepsinin sonucunda da sürekli bir şikayet hali. Diğer yandan iktidara kafa tutan, ezilenin yanında olan, hafif kabadayı, hakyemez ama en çok aşık…

Cinayet, Şiddet, Karanlık, Ayrılık, Ölüm, Yabancı , Aşk, Hüzün, Müzik, Ötekiler, Bulmak, Aramak… ve diğerleri. Kısaca tarif edilen kavramları ve verilen anahtar sözcükleri de içine alan, kendi gözünüzden “İstanbul ve Arabesk” başlığı altında paylaşmak ve yansıtmak istedikleriniz üzerine bir T-shirt Tasarım Atölyesi.